Het zou niet uit moeten maken in welk gezin je opgroeit of wat voor werk je ouders doen. Toch blijkt dit helaas in de praktijk van – grote – invloed op hoe jij je als mens ontwikkelt en welke kansen je krijgt. Het doel van de Kinderuniversiteit Haarlem is helder: zoveel mogelijk kinderen uit een achterstandspositie de mogelijkheid bieden om zich persoonlijk te ontwikkelen, om geïnspireerd te raken, om te ervaren waar ze goed in zijn. Om een stap verder te zetten en hen ervaringen te bieden die hen prikkelen om meer uit zichzelf te halen. Zodat zij later ook gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving. In een traject van twee jaar verwezenlijken we langere termijn effect bij de kinderen. Onze colleges inspireren, leerlingen bouwen aan hun (sociale) netwerk. En dit met als belangrijkste doel: een hele grote stap voorwaarts zetten en zo een gelijke kans te krijgen, net als andere leeftijdsgenoten. Of misschien, heel stiekem, zelfs wel een aantal éxtra kansen. Met nieuwsgierige leerlingen en een growth mindset: je kunt alles leren wat je wilt leren!

 

Gastlessen door vakexperts

De vorm van het onderwijs is bepalend: deze is praktisch en toegepast: Professionals laten onze leerlingen op zondagen ervaren wat het is om hun werk te doen. Op een uitdagende manier, zodat het de kinderen raakt. We bezoeken een bedrijf, gaan naar een museum of voorstelling of doen een activiteit gericht op persoonlijke ontwikkeling. Het contact tussen leerlingen en gastdocenten versterkt de sociale verbinding. Leerlingen krijgen een beter beeld van de maatschappij en worden zich bewuster van hun rol daarin. In ons praktische onderwijs ontwikkelen we 21e eeuwse vaardigheden, competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij in de toekomst. Samenwerken, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en sociale vaardigheden worden steeds belangrijker. Leerlingen doen (realistische) rollenspellen, voeren in groepjes opdrachten uit en worden voor problemen gesteld die onze gastdocenten in de praktijk ook ervaren.