Wat is Kinderuniversiteit Haarlem

Heeft uw kind verteld dat hij of zij mee wil doen met Kinderuniversiteit Haarlem? Of heeft u van iemand anders over ons gehoord? Kinderuniversiteit Haarlem is er voor leerlingen vanaf groep 7 die nieuwsgierig en leergierig zijn. Kinderen die meer willen weten over de wereld om hen heen. Bij Kinderuniversiteit Haarlem leren kinderen over beroepen, over wat ze later kunnen worden. In de lessen ontmoeten onze leerlingen de gastdocenten die vertellen en laten zien wat  hun beroep inhoudt; hoe is het om bijvoorbeeld politicus, brandweerman of chirurg te zijn?  Hoe kan je dit worden? Hoe zijn zij geworden wie ze nu zijn? Meedoen aan Kinderuniversiteit Haarlem is gratis. Het is ongeveer 15 zondagen per jaar. Uw kind blijft 2 jaar bij Kinderuniversiteit Haarlem: van halverwege groep 7 tot halverwege de brugklas. Kinderuniversiteit Haarlem is een kans. maar het is belangrijk dat kinderen zelf graag mee willen doen. Ons talentprogramma zou goed zijn voor alle kinderen, maar we hebben een beperkt aantal plekken.

Aanmelding via de basisschool

Meestal vraagt de leerkracht van de basisschool aan uw kind of hij/zij mee wil doen aan Kinderuniversiteit Haarlem. Natuurlijk kan dat alleen als u dit goed vindt. Deze kinderen kunnen zich met een aanmeldingsformulier vanuit school of via onze site opgeven. Kinderen kunnen zich ook actief aanmelden via de site. Kinderuniversiteit Haarlem neemt in dit geval contact op met de leerkracht om na te gaan of de kinderen aan onze criteria voldoen.

Na inschrijving komen we op de school van uw kind langs. Daar spreken we de leerkracht en uw kind. We geven extra uitleg en vragen uw kind waarom hij/zij het leuk lijkt om mee te doen. Per jaar starten er twee klassen van maximaal 14 kinderen. De coördinator van de Kinderuniversiteit Haarlem maakt een selectie wie mag meedoen na een gesprek met de leerkrachten en kinderen.

Soms willen er meer kinderen komen dan dat we plaatsen hebben. Dan komen kinderen op een wachtlijst. Als er een plaats vrij komt kunnen deze kinderen tussentijds instromen.

Selectiecriteria

  • Leergierige en gemotiveerde kinderen die twee jaar op zondagen mee willen doen (van januari in groep 7 tot december in de brugklas)
  • Kinderen die vanuit hun omgeving een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken
  • Kinderen die hun sociale en persoonlijke vaardigheden willen leren kennen en verbeteren
  • Kinderen die geen gedragsproblemen hebben

 

Lessen op zondag

Naast de lessen op de bibliotheek, gaan we vaak op excursie. We werken niet uit boeken zoals op school, maar we leren van anderen door hen te ontmoeten en door meer over onszelf te weten te komen. We stellen alle vragen die we verzinnen aan de gastdocenten en we werken met de klas aan persoonlijke ontwikkeling. We maken veel mee. Een ontdekkingsreis die spannend, leuk en leerzaam is.

Leerlingen ontdekken wat hun talenten zijn. Wat vind je leuk en wat minder leuk. Wat is er allemaal op de wereld en wat past bij jou, ongeacht het niveau. Kinderen begrijpen zo beter waarom ze leren en gaan steviger in hun schoenen staan. Ze leren zichzelf kennen en uit te dagen; waar ben ik al goed in, wat vind ik nog moeilijk, waar wil ik beter in worden? We vergroten het zelfvertrouwen en geven veel aandacht aan sociale vaardigheden. Dat is belangrijk voor later. Zodat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf, op hun eigen niveau. Dat kan van vmbo-t tot gymnasium.

Team en communicatie

De klassen worden begeleid door ons pedagogisch team van professionals en stagiairs. Dit zijn de juffen en meesters van Kinderuniversiteit Haarlem die u van informatie voorzien. In de week voorafgaand aan elke les ontvangt u informatie over de exacte tijden en wat uw kind eventueel moet meenemen. De communicatie verloopt via een Whatsapp-groep, hierin staan ook de gegevens van de begeleider.

Rol van de ouders/verzorgers

Nadat uw kind geplaatst is, hebben we een bijeenkomst en/of persoonlijk contact om elkaar beter te leren kennen. Daarna ontmoeten wij u op de zondagen op de Bibliotheek Centrum Haarlem voordat de lessen starten of bij het ophalen. Soms organiseren we een uitvoering of les waarbij u kunt komen kijken.

U zorgt dat uw kind elke leszondag op tijd aanwezig is op de Bibliotheek. Daar haalt u uw kind ook weer op aan het einde van de les, of uw kind mag in overleg alleen naar huis gaan. Via de WhatsApp-groep houden wij u wekelijks op de hoogte. U krijgt ook af en toe een mail. U geeft ons wijzigingen in telefoonnummers of mailadressen door.

Realiseert u zich dat we kosten maken, bijvoorbeeld voor vervoer met de taxi. Niet op tijd afmelden geeft ons onnodige uitgaven. Houdt u daar graag rekening mee, we hebben beperkt budget. We verzoeken u met ons een afspraak te maken als er iets met uw kind is wat we moeten weten. Andersom nemen wij contact met u op als daar redenen voor zijn. 

Aanwezigheidsplicht 

Meedoen betekent dat uw kind elke leszondag aanwezig is, behalve bij ziekte. In dat geval meldt u uw kind zo spoedig mogelijk telefonisch en met reden af. Het juiste telefoonnummer hiervoor vindt u in de WhatsApp-groep. Tijdens vakanties zijn de kinderen vrij.

Waar is het?
Op zondag tussen 9.45-14.00 uur in Bibliotheek Haarlem Centrum.
Gasthuisstraat 32
2011 XP Haarlem

Lessen vinden plaats op deze locatie, of we gaan vanaf hier lopend of met vervoer naar de leslocatie van deze dag. Aan het einde van de lesdag zijn we hier weer terug.

Vervoer

U zorgt ervoor dat uw kind bij Kinderuniversiteit Haarlem komt. Wij verzorgen het vervoer van en naar andere plekken wanneer de les niet op de bibliotheek is, bijvoorbeeld bij bedrijven. Soms gaan we lopend of fietsend, vaak gaan we met busjes. Verzamelen en ophalen is altijd bij de Kinderuniversiteit in de Bibliotheek Centrum Haarlem.

Algemeen contact:
info@kinderuniversiteithaarlem.nl 

Bel of WhatsApp: 06-81158992 – Jessica de Ridder of 06-24592091 – Wilhelmien Ausems