Onze samenwerking met de basisschool

Leerkrachten of intern begeleiders van groep 7 kunnen kinderen voordragen die mogelijk interesse hebben in deelname en die aan onze selectiecriteria voldoen. Deze kinderen informeren wij en kunnen zich via een aanmeldingsformulier opgeven.

Aanmelding is geen garantie voor deelname aan het programma. Per jaar starten er twee klassen van 14 kinderen. De coördinator van de KinderUniversiteit Haarlem maakt een selectie wie mag meedoen na een gesprek met de leerkrachten en kinderen.

Kinderen kunnen zich wel actief aanmelden via de site. KinderUniversiteit Haarlem neemt in dit geval contact op met de leerkracht om na te gaan of de kinderen aan onze criteria voldoen.

Selectiecriteria:

  • Leergierige gemotiveerde kinderen die twee jaar op zondagen mee willen doen (van januari in groep 7 tot december in de brugklas)
  • Kinderen die door hun omgeving een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken
  • kinderen die hun sociale en persoonlijke vaardigheden willen leren kennen en verbeteren.
  • Kinderen die geen gedragsproblemen hebben

 

Rol van de school:

  • Scholen dragen de kinderen voor op basis van de selectiecriteria
  • School geeft de coördinator de mogelijkheid gesprekken te voeren met de voorgedragen kinderen
  • De school geeft desgewenst informatie aan de ouders
  • De school toont belangstelling naar de kinderen over de ervaring die ze opdoen 

 

Contact:
info@kinderuniversiteithaarlem.nl 

Bel of WhatsApp: 06-81158992 – Jessica de Ridder of 06-24592091 – Wilhelmien Ausems