Het bestuur bewaakt beleid

Het bestuur bewaakt het algemene beleid en borgt dat er voldoende inhoudelijk en financieel draagvlak is in Haarlem voor Kinderuniversiteit Haarlem. De komende jaren ligt de focus op het thema ‘Bestendigen groei’  Een beknopte versie van ons beleidsplan is hier te downloaden.

Uitgangspunt is dat de Kinderuniversiteit Haarlem in de komende periode wil groeien, meer ‘studenten’ de kans te geven om deel te nemen aan ons unieke collegeprogramma. Dit vraagt aandacht voor de professionalisering van onze organisatie en daarnaast vraagt het om zichtbaarder te worden. Zichtbaarder in de markt met ons krachtige verhaal. Daarom is er veel aandacht de komende periode voor het leggen van een (nog) betere verbinding met het lokale Haarlemse bedrijfsleven.

Het bestuur is samengesteld met leden van verschillende achtergrond en ervaring. Zij vervullen deze rol volledig onbezoldigd. 

  • Eric Koch
  • Isabelle van Loon
  • Veronique de Kwant 
  • Dick Hoogerberg
  • Manou Bolsius


We zijn trots op onze Haarlemse ambassadeurs:

  • Edwin van Balken (directeur Stadsschouwburg en Philharmonie)
  • Dieuwertje Blok (presentatrice en actrice)
  • Bas van Leeuwen (wethouder onderwijs en jeugd)


Projectcoördinatie Haarlem Effect

Het bestuur van de Stichting heeft de coördinatie van de Kinderuniversiteit uit handen uit aan Jessica de Ridder en Wilhelmien Ausems. Zij zijn als jaar coördinatoren verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van het programma. Zij zijn bereikbaar op 06 811 58 992 of 06 24592091

Zondag: gastdocenten en vrijwilligers

De lessen op zondag worden verzorgd door gastdocenten in samenwerking met een begeleider van de Kinderuniversiteit. Gastdocenten zijn professionals uit verschillende werkvelden. Iedere groep wordt daarnaast begeleid door een stagiair en/of vrijwilliger met een pedagogische achtergrond.

Financieel

De Kinderuniversiteit Haarlem is een stichting die voor de uitvoering van haar activiteiten volledig afhankelijk is van subsidies, fondsen, giften en betrokken partners uit het Haarlemse bedrijfsleven. Ons meest recente jaarverslag is hier te vinden.

ANBI Status
Stichting De Kinderuniversiteit Haarlem, zoals we voluit heten, heeft een ANBI status. Ofwel we zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wij zijn in het register van de Kamer van Koophandel geregistreerd met het RSIN nummer 8178.43.899.