Doe mee

Elk kind in Haarlem verdient dezelfde kans om zijn talent te ontwikkelen en succesvol te worden

KinderUniversiteit Haarlem draagt bij aan de ontwikkeling van talenten van Haarlemse kinderen uit achterstandsituaties.

Waarom? Wij geloven dat Haarlemse talentvolle kinderen uit achterstandsituaties recht hebben op gelijke kansen om in de toekomst hun hoogste persoonlijke succes te behalen.

Hoe? We bieden kinderen van 10 tot 14 jaar gedurende drie leerjaren een uitgebalanceerd programma voor talentontwikkeling.

Wat? Wij laten kinderen experimenteren met hun interesses en maken hen bewust van hun talenten en mogelijkheden. We voeden nieuwsgierigheid en ontwikkelen levensvaardigheden.

Voor wie? We zijn er voor nieuwsgierige kinderen die vanwege hun achtergrond een extra stap moeten en willen zetten om tot bloei te komen. In deze leeftijdsfase zijn kinderen ontvankelijk om hun talent te ontdekken.

Ons doel? Na twee jaar KinderUniversiteit Haarlem hebben leerlingen:

  • Een breder perspectief op de toekomst
  • Meer zelfvertrouwen
  • Meer zicht op het eigen talent
  • De motivatie om hun talent te willen benutten
  • Verbeterde sociale vaardigheden
  • Een uitgebreider sociaal netwerk

Bekijk ook onze andere pagina's