De vaardigheden kritisch nadenken, argumenteren én staan voor je mening werden gestimuleerd bij de gastles advocatuur. Aan de hand van een rollenspel en een casus kropen leerlingen in de huid van de advocaat, de officier van justitie en de rechter: Wie betaalt de boete voor leerlingen die op een ingezaaid grasveld hebben gelopen? De kinderen? Of de juf die zei dat de kinderen vrij mochten spelen?

In de gastles door de accountants van RSM ondervonden kinderen hoe belangrijk het is om goed te leren rekenen. De concrete case waarbij kinderen een snoepwinkel financieel runnen, prikkelde het gevoel voor ondernemerschap. We zagen het bewustzijn groeien dat geld maar 1x kan worden uitgegeven.

Voor de brandweer en de politie is een goede onderlinge samenwerking van levensbelang: je moet blind op je collega’s kunnen vertrouwen. In een parcours bij brandweer Velsen won niet het -op papier- sterkste team maar juist het team dat elkaar het beste hielp. Een wijze les geleerd.

Bij de politie verkenden we het werkveld van de politie. Wat voor werk kun je doen bij de politie? Wat voor karakter hoort bij dit werk? En natuurlijk verkenden we de voertuigen en het cellencomplex. Omdat het zo hard regende werden we zelfs met een politiebus opgehaald! Een mooie interactie tussen belangrijke rolmodellen en de kinderen.